Tillandsia caput-medusae (Tillandsia langlassei)

En mellanstor Tillandsia med tjocka blad som växer till avlånga plantor.

Tillandsia caput-medusae tillhör grupperna , .