Akadama medium (3-6 mm)

Akadama (赤玉土) är en naturligt förekommande mineral som används som jord till bonsaier, Monstera och andra krukväxter. Vissa odlar i ren Akadama medan andra föredrar att blanda detta grus med andra substrat som sand, komposterad bark, mossa, etc. En fin sak med Akadama är att det mörknar när det är fuktigt, vilket kan hjälpa till att bedöma när det är dags att vattna.

Partiklarna är i medel 2-6.5 mm och de minsta partiklarna är 1-2 mm. Akadama består bland annat av kiseldioxid SiO2 42.7%, kalciumoxid CaO 0.98%, magnesiumoxid MgO 2.5%, manganoxid MnO 0.15%, järnoxid Fe2O3 8.4% och aluminiumoxid Al2O3 25.1%. Det har pH 6.9 och konduktivitet 0.052 ms/cm.
Medium 3-6 mm

Akadama medium (3-6 mm) tillhör grupperna , , , , , .