Perlite

Perlite används som jordförbättringsmedel till vissa orkidéer och andra växter. Då kulorna är stabila men luftiga håller de en del vatten men låter också luft cirkulera. Vissa fröplantor och några sorters orkidéer kan också odlas i 100% perlite.

Perlite är en typ av glas som naturligt skapas när lava från vulkaner svalnar snabbt och inte kristalliseras. I början är detta material obsidian, men över tiden, när obsidianet kommer i kontakt med grundvatten, ”fastnar” en del av vattnet i obsidianet och perlite uppstår. Om perlite hettas upp till 900 grader värme så expanderar glaset 7–16 gånger sin ursprungliga storlek genom att vatten i glaset blir till gas med högt tryck. Det som skapas är vad vi säljer – ett vitt planteringsmaterial som är väldigt lättviktigt tack vare de många små bubblorna. Varje ”kula” är någon till några millimeter bred och det finns ingen risk att skära sig på dem – glaset är så tunt att det inte kan penetrera huden.

Perlite tillhör grupperna , , , , , .