Odla Vanilla

Inte bara den underbara vaniljstången (vilken görs av Vanilla planifolias frökapslar) förtjänar vår uppmärksamhet – även vaniljplantorna gör det.

Naturligt växer släktets arter i samtliga av de tropiska och subtropiska områdena av jorden och ett hundratal arter finns.

Plantorna är lianliknande och klängande. De kan bli upp mot 30 meter långa och de köttiga bladen kommer succesivt efter stammen. På samma nod som bladet växer även en rot ut. Även blommorna kommer i dessa noder, och sitter ett fåtal på var stängel. Blommorna är relativt kortlivade men stora och vackra och doftar vanligen underbart.

Från vaniljblommornas torkade frökapslar framställs vaniljstång vilket är en mycket viktig handelsvara. Det finns referenser till Vaniljanvändning bevarade från 1700-talet då Aztekerna och Totonacerna använde frökapslarna för att smaksätta sin livgivande kakaodryck. Vaniljen kallades för ”tlilxochitl”, den svarta blomman. Namnet är en referens till frökapslarna vilka när de torkar blir svarta eller mörkt bruna.

Vanilla planifolia är huvudarten när det gäller vaniljframställning men även Vanilla tahitiensis och Vanilla pompona har odlats i detta syfte.

Kommersiell Vaniljodling är bland annat vanlig i Mexiko. Plantorna odlas där i områden vars dagstemperatur varierar mellan 20 och 40 grader och som får runt 1600 mm regn per år. Vaniljlianerna växer med stöd av bambustänger och skyddade från solen av träd eller täckväv. De ges organisk gödning och den insektsbekämpning som sker baseras vanligen på såpa och papayaextrakt.

Blommorna slår ut under april och maj och för att öka produktionen handpollineras plantorna. Av alla pollinerade frökapslar väljs sedan sex per blomstängel ut. Genom detta urval ges jämnare storlek på de mogna kapslarna. Kapslarna får växa till december då de blivit 18-22 cm långa. De skördas och den tre månader långa beredningen startar. Beredningen består i ett första steg där frukterna soltorkas dagtid var dag under två månader. Nattetid plockas frukterna in och förvaras i trälårar. Efter denna torkningsperiod rensas och sorteras frukterna för hand för att slutligen paketeras och säljas. Priset på Vanilj varierar beroende på kvalitet och tillgänglighet. På den internationella marknaden låg priset på mellan 700 och 4000 kronor per kilo under 2003.

Odling

Plantera din plantas nedre rötter i en kruka i lika delar finare orkidébark, Så/kaktusjord och Sphagnum/vitmossa. Ge plantan stöd att klänga på och mycket ljus. Håll plantan jämnt fuktig och ge näring ofta.

Många plantor ger blommor först när de blivit rejält stora.