Phragmipedium

Phragmipedium var populär hos många odlare förr i tiden men försvann nästan helt under många år. Nu har det blivit ett stort intresse för dessa amerikanska venusskor. Orsaken är som för så många andra släkten att det tagits fram många lyckade hybrider de senaste åren. Det stora genombrottet var när Phragmipedium besseae hittades på 1980-talet som med sin klart röda färg blev upphovet till en renässans för detta vackra släkte.

Det finns arter och hybrider som är lite mindre och det finns dom som blir väldigt stora. En fin egenskap som Phragmipedium har är att de ofta blommar länge och kommer med flera blommor efter varandra. En del kan bli mycket stora med stänglar som också förgrenar sig och då blommar dom i stort sätt hela året.

Vattningen skiljer sig från de andra orkidéerna, här skall det vara jämn fuktighet hela tiden. Ett bra sätt är att ha lite vatten i botten på ytterkrukan eller fatet och när det har försvunnit så brukar det vara dags att vattna igen. Det är mycket viktigt med god vatten kvalitet. Regnvatten är att föredra. Om vattnet ej är bra så syns det av att bladspetsarna får skador och även rötterna. Phragmipedium önskar att stå ganska soligt och tycker också om att få stå ute om sommaren. Temperatur kan vara mellan 12-25 grader. Omplanteras och odlas i levande Sphagnum och eventuellt lite bark.