Dendrobium Stardust

Dendrobium är ett enormt släkte från Asien som innehåller ca 1300 arter spridda från Indien till Kina och söder ut till Australien. Växten kan se ut precis hur som helst, men gemensamt för de flesta är att de gillar solig placering och att de vill ha en torrare vinter vila. En del är t.o.m. lövfällande.

Dendrobium Stardust är en hybrid mellan 5 olika arter som samtliga kommer ifrån områden där det är en torr period under vintern. Detta bör respekteras när man odlar denna blomvilliga hybrid hemma. Dvs. lämna Dendrobium Stardust utan vatten under november-december. Detta gör att den fäller en hel del blad under denna period vilket är helt naturligt. I januari-februari börjar knoppar bildas på de bambuliknade bulberna och då börjar man vattna. Det är inte helt ovanligt att hela bulben kan vara täckt med härligt gula blommor med en vackert tecknad läpp i orange-rost. Blommorna är mycket hållbara och kan sitta på i 1 1/2 -2 månader. Alla bulber blommar inte alltid samtidigt utan blomningen kan spridas ut över hela våren.

En solig placering, samt en jämnare vattning och näringstillförsel under tillväxtperioden är bra för den nya skott som växer upp. Och de är dessa nya skott som producerar nya blommor till nästföljande vår. Dendrobium Stardust trivs också mycket bra att placeras utomhus sommartid. Ibland bildas ”keikis”, små plantor på de gamla bulberna. Dessa kan plockas bort när de bildat rötter och placeras i en liten kruka.