Dendrobium Nobile-hybrider

Dendrobium har sitt ursprung i Asien och grundarten, D. nobile hör tyvärr inte till den mer lättskötta i släktet eftersom den föredrar en torr och kall vintervila, något som kan vara svårt att åstadkomma i vanlig hemmiljö. Det har under senare år kommit en mängd betydligt mer värmetoleranta hybrider i denna grupp, som trivs utmärkt i vanlig bostadsmiljö utan att för den skull förlora grundkaraktären.

Denna hybrid doftar mycket gott och producerar många hållbara blommor. Normal blomningstid har den på vårvintern, men det är inte ovanligt att den kan blomma även helt andra tider, ibland flera gånger per år.

Den föredrar en solig placering med jämn vattning och näringstillförsel under sommarhalvåret följt av en torrare vintervila då plantan ofta fäller en hel del av sina blad, något som är helt naturligt. Blommorna kommer 2-3 st i bladvecken på hela den bambuliknande bulben. Placeras med fördel utomhus sommartid på ett halvskuggigt ställe och plocka in den när nattemperaturen går ner till 8-10 grader.

Vattning

Måste torka ut mellan vattningarna men varma sommardagar fodras ganska jämn fuktighet för bäst trivsel. Rikligt med vatten under tillväxten men ringa väta under viloperioden. Använd mjukt vatten – fritt från kalk/klor. Kranvatten kan också hällas upp och stå ett dygn före vattning. Rumstempererat vatten är att föredra. Lämplig metod är att sänka ner hela krukan i vatten. Låt det aldrig stå vatten i ytter krukan. Vid vinterblomning gödning en gång per månad. Mars till oktober gödning vid varannan vattning.

Använd Orchidéhusets specialnäring men överdosera aldrig mängden näring.

Omplantering

Omplanteras vart annat år under våren eller när blomtiden är över. Omplanteras i orkidésubstrat.

Angrepp av ohyra kan förekomma. Bekämpa med PYREX eller liknande.