Dactylorhiza

Dactylorhiza är kanske det mest lättodlade jordlevande orkidésläktet. Om man är tveksam till att prova på att odla orkidéer på balkong eller i trädgården därför att man tror att de är för svårt bör man definitivt tänka om. Om man bara lägger ner lite arbete på planteringsplatsen är många Dactylorhiza lättodlade och tacksamma.

Nycklarna är tacksamma, färggranna orkidéer. Plantorna har en trind stjälk med lansettlika till äggrunda blad. Bladen är ljust till mörk gröna och ibland omarkerade. Vanligast är dock att bladen är markerade med mörkt lila partier på ovan- elelr undersidan.

Dactylorhizablommorna sitter i täta eller glesa ax på stjälkens topp. Blomfärgen är vanligen från mörkt lila över karminröda till ljust rosa. Vissa arter och variatéer är dock gula till vita. Blommorna har gröna till röda stödblad som är längre än blomskaftet. Sporren är välutvecklad. Blomläppen är nedåtriktad och hel eller treflikad. Läppen är ofta markerad i mörkare prickar eller ränder.

I Sverige växer det 7-10 olika arter beroende på vilka som man betraktar som egna arter respektive underarter. Naturliga hybrider mellan arterna är vanliga i naturen.

De flesta av arterna i släktet beskrevs ursprungligen som arter i släktet nycklar (Orchis). Dactylorhiza skiljer sig dock klart från Orchis om man studerar rotknölarna. De förra har handflikiga rotknölar medan Orchis har runda rotknölar. Namnet Dactylorhiza betyder också ”handflikiga rötter” genom grekiskans daktylos (finger) och rhiza (rot).

Dactylorhiza-purpurellaDactylorhiza är lätta att odla från frö och därför kan man ganska lätt få tag i förhållandevis billiga fröplantor av god kvalitet. Ibland kan man driva upp en blomstor planta från frö på två växtsäsonger, en i flaska och en i jord, men oftast tar det tre till fyra säsonger. I vilket fall är det ganska snabbt jämfört med många andra jordlevande orkidéer.

Odling

Många Dactylorhizaarter trivs utmärkt i ett orkidékärr med ständigt fuktig kalkrik jord, speciellt ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata) och dess former Blodnycklar (Dact. incarnata ssp. cruenta) och Vaxnycklar (Dact. incarnata ssp. ochroleuca), Majnycklar (Dact. majalis) och Sumpnycklar (Dact. traunsteineri). Planterade i ett orkidékärr är dessa orkidéer helt bekymmerslösa, man kan till och med få dom att fröföröka sig spontant. Det enda man måste se till är att vattennivån i kärret inte blir för hög så att rötterna drunknar, men det händer inte om kärret är rätt anlagt.