Belysning för orkidéer

Bra orkidéljus för vardagsrum, sovrum och andra rum som även ska fylla andra funktioner än att odla orkidéer. Det är här dom flesta av oss har sina orkidéer.

Text: Christer Törnros

Lysrör finns i många olika modeller och en uppsjö av armaturer att sätta dem i. Kanske inte det optimala att sätta i ett vardagsrums fönster men varför inte sovrumsfönstret som komplement eller längre in i rummet som primärbelysning. Halogenlampor är små och diskreta och kan därmed placeras nästan var som helst. Dom har inte riktigt samma ljusegenskaper som lysrör men med Osram IRC har man kommit en bra bit på vägen.

Inledning

Alla har vi inte möjlighet att odla våra orkidéer i växthus. Fönstren räcker sällan till att ge ett fullgott ljus under vintern, och när vi blivit bitna av orkidéer så tenderar de att inte få plats på våra fönsterbänkar. Då är det dags att börja fundera över vilken typ av tilläggsbelysning vi vill ha. Ska den sitta i vardagsrumsfönstret så vill man nog inte ha högtrycksnatrium och väljer man att odla i källaren utan fönster så räcker sällan några halogenspottar. Förresten, till och med om du odlar i växthus så kan extra ljus vara nödvändigt.

Den här artikeln är till för att ge dig en inblick i vad ljus är, hur det mäts och vilken typ av belysningar som kan vara lämplig för orkidéer i vardagsrum eller källare. Vi kommer bara kort att gå in på hur mycket ljus olika orkidéer behöver men kom ihåg en sak: När du läser orkidéböcker med rekommendationer om ljus för orkidéer så baseras de oftast på högsta belysningsstyrka plantan får i naturen eller i växthus. Det ljuset uppnås bara någon timme varje dag och är det mulet inte ens det. Under våra lampor är det aldrig mulet och de har samma styrka hela dagen. Det innebär att du kan ligga ganska långt under de rekommenderade belysningsstyrkorna om du odlar under artificiellt ljus, kanske så mycket mindre som 20 000 lux eller 1 800 footcandles.

Om ljus

Ljus är den elektromagnetiska strålning som kan uppfattas av ögat. Det är en mycket liten del av det våglängdsområde som strålningen utgör, 380-780 nanometer. Precis utanför ögats uppfattningsområde ligger, nedanför ultraviolett och ovanför infrarött. Orkidéer och andra växter drar mest nytta av två områden i det synliga spektret, blått och rött. Blått gynnar plantans vegetativa tillväxt och rött blomningen. Grönt ljus reflekteras från plantan det är därför den av ögat uppfattas som just grön.

Vilka begrepp finns då som är viktiga när vi talar om ljus, jo följande:

Ljusflöde – Mäts i lumen (lm) och är det totala ljusflödet som utgår från en ljuskälla i det synliga spektret.

Ljusstyrka – Candela (cd) är ljusflödet i en given riktning.

Belysningsstyrka – Lux (lx) anger hur mycket ljus som faller in på en belyst yta. Vi får en belysningsstyrka på en lux när ett ljusflöde på 1 lumen fördelas jämnt över en yta på 1 kvadratmeter. I amerikansk, och även annan litteratur förekommer ofta footcandles (fc) istället för lux för belysningsstyrkan.
1 fc = 10,8 lx

Färgtemperaturen – Mäts i Kelvin (K) och kan beskrivas som den upplevda färgen.
Varmvit < 3000 K
Vit 3000-4500 K
Dagsljus 4500-6000 K

Färgåtergivning – Anges efter ett färgåtergivningsindex (Ra) En ljuskälla med Ra 100 återger färger optimalt. Ju lägre tal ju sämre återges den naturliga färgen.

Vad är viktigt för våra orkidéer?

Naturligtvis är belysningsstyrkan viktig, hur hög den behöver vara är beroende av vilka plantor som ska belysas och om vår belysning är den primära ljuskällan eller ett komplement till det naturliga ljuset.

Spektra fördelningen är också viktig, om färgtemperaturen ligger på 5-6000 K så har ljuskällan normalt en jämt fördelad spektra med både blått och rött ljus vilket är viktigt om det är den primära ljuskällan. Ett kallare ljus (mer blått) gynnar mest tillväxt medan ett varmare, mer rött gynnar blomning som tidigare nämnts.

Sist men inte minst är ljusutbytet, lampans verkningsgrad som mäts i Lumen per watt viktig. En vanlig 100 W glödlampa ger ungefär 14 lm/W medan ett normalt 30 W lysrör ger ca 95 lm/W. Lysröret på 30 W ger alltså mer än dubbelt så högt ljusflöde som glödlampan på 100 W. Det är en av anledningarna till att vanliga glödlampor är usla som ljuskällor för plantor och därmed kommer de inte att nämnas vidare. En annan jämförelse som kan göras är att det krävs ca 25 st 36 W lysrör för att nå samma ljusflöde som en 400 W Högtrycksnatrium lampa.

Olika belysningskällor

Vilken belysning ska jag då välja? Ja, som tidigare nämnts beror det på om det är primär eller komplements belysning och var den ska sitta. Vi kommer här att beskriva för och nackdelar med olika belysningar, en del är hårda fakta medan annat är mina egna tyckanden. Någon kanske gillar att ha det skarpa orangea skenat av en 400 w Högtrycksnatrium i sovrummet, vad vet jag. Men jag tvivlar.

Kompaktlysrör

Kompaktlysrören ger ett ganska begränsat ljusutbyte, 50-55 lm/W och eftersom de bara finns upp till 23 W så behövs flera lampor tillsammans på ganska nära håll för att ge ett meningsfullt ljusutbyte. De kan användas i vanliga armaturer, vilket naturligtvis är fördelaktigt. De har också relativt bra färgåtergivning med ett Ra tal på 80-85. Färgtemperaturen ligger på ca 3000 K och de har mycket begränsat med ljus i den blåa delen av spektret vilket gör de ineffektiva som primärbelysning. Märkes lampor som Osram och Philips har bättre ljus, jämnare kvalitet och bättre livslängd än lågprislampor. Detta gäller inte bara för Kompaktlysrör utan även för övriga ljuskällor.

+Kan användas i vanliga armaturer
Acceptabelt bra färgåtergivning
Relativt lågt pris
Begränsat ljusutbyte.
För dåligt med ljus i den blåa delen av spektret för att användas som primär belysning.
I förhållandet till Halogenlampor så kräver den en ganska stor armatur.

Halogenlampor

Idag finns många olika Halogenlampor på marknaden. De kommer i olika utföranden och med olika socklar. De ger ett ganska bra ljusutbyte och en fördel är att det finns olika ”bredd” på ljusstrålen vilket gör att de kan sitta på lite längre avstånd från plantan än t.ex. Kompaktlysrör och Lysrör. Liksom kopaktlysrören har de för dåligt med ljus i den blå delen av spektret för att kunna fungera bra som primärbelysning, men de kan vara ett utmärkt och diskret komplement i t.ex. ett fönster. Osram IRC Halogen lampor ger bättre ljusutbyte än andra på marknaden, 35 W mostvarar 50 W av annat slag.

Tetraspot 4×20 och Decostar Studio (se bilder) är två armaturer vi gärna rekommenderar för halogenlampor. Den senare har en vanlig E27 sockel och kan därmed skruvas i ett vanligt lamputtag.

+Smidig och diskret belysning.
Mycket god färgåtergivning Ra uppemot 100.
Ganska bra ljusutbyte.
För dåligt med ljus i den blå delen av
Spektret för att användas som primärbelysning.

Lysrör

Det finns många olika lysrör för olika behov, de vi talar om här är naturligtvis för våra plantor och det är då i första hand speciella ”växtlysrör” och dagsljuslysrör. Lysrör ger bra ljusutbyte på nära håll. De speciella växtlysrören som t.ex. Osram Fluora/77 har ”spektratoppar” i de blå och röda delarna av spektret vilket gynnar såväl tillväxt som blomning och kan därmed användas som primär belysning. Dagsljusrören (5000 – 6500 K) har också både blått och rött ljus men en jämnare spektrakurva och mycket bättre färgåtergivnings egenskaper. En kombination av de två typerna kan mycket väl fungera som primärbelysning i t.ex. ett odlingsskåp, både för orkidéernas välstånd och för betraktaren.

Om lysrören är på 12-14 timmar per dygn så bör de bytas minst en gång om året, helst oftare. Lysrör bör vara nära växterna för att ge bra effekt. Eftersom de avger en del värme så måste man därför sörja för luftväxling mellan plantor och lysrör, i annat fall kan man bränna växterna. Ventilation kan ordnas med bordsfläkt, datorfläkt eller liknande.

För att få ut så mycket belysningsstyrka som möjligt från Lysröret så är det viktigt med bra reflektorer. Skillnaden med eller utan reflektor kan vara mer än 50% i ljusstyrka.

+Anpassade Lysrör för odling vilket gör att de kan användas som primärbelysning.
Fungerar utmärkt till odlingsskåp eller så kallade ”Ljusställningar”.
Relativt lågt pris.
Ett ensamt lysrör måste vara nära växterna, kanske bara 2-3 dm ifrån för att ha god effekt.
Armaturerna kan vara skrymmande och inte så snygga i t.ex. vardagsrummet.

Urladdningslampor

Går under benämningen HID (High Intensity Discharge) på engelska. Det finns tre typer av urladdningslampor som alla används i varierande mån till odling.

Kvicksilverlampor

Är den typ av urladdningslampa som är minst användbar till odling men har ändå har sina fördelar. Den ger både blått och rött ljus om än i något begränsad mängd. Den har ett Ra värde under 60 vilket innebär ganska dålig färgåtergivning, men det finns snygga armaturer som inte är skrymmande och passar i vilket rum som helst.

+Både blått och rött ljus.
Snygga armaturer (se bild)
Lågt pris för att vara urladdningslampa.
Begränsad belysningsstyrka, kan dock räcka till liten yta.
Relativt dålig färgåtergivning.

Högtrycksnatrium

Heter på engelska High Pressure Sodium (HPS). Är den belysning som i första hand används av yrkesodlare. Den har det högsta ljusutbytet, lm/W. Dessutom betydligt bättre livslängd än andra belysningar vilket ger en god totalekonomi för yrkesodlaren även om inköpspriset både för armaturen och själva lampan är relativt högt. Det finns dock två nackdelar: Högtrycksnatrium har mycket begränsat med ljus i den blå delen av spektret och den har dåliga färgåtergivningsegenskaper, Ra runt 20-30. Det finns dock nu mera så kallade färgförbättrade lampor med ett Ra tal på 65, hur de i övrigt är för odling vet jag inte.

Den vanliga Högtrycksnatrium lampan ger ett orange/gult sken som kan uppfattas mycket obehagligt och den är därför olämplig att ha i rum där man vistas mycket. Den passar utmärkt som komplement belysning i ett växthus. Däremot passar den inte som primärbelysning i t.ex. en källare eller bod på grund av bristen i den blåa delen av spektret. Det finns armaturer med en kombination av en Högtrycksnatrium lampa och en Metall Halogen lampa, de ska vara utmärkt som primärbelysning men finns inte till försäljning i Sverige. Man kan naturligtvis själv, med två armaturer, kombinera dessa två urladdningslampor.

+Mycket bra ljusutbyte
Gynnar blomning
Bra livslängd
Utmärkt som komplement till det naturliga ljuset i växthus
Mycket ljus för pengarna på lång sikt
Dåligt med ljus i den blå delen av spektret – Olämplig som primärbelysning
Otäckt sken
Relativt hög initial kostnad
Klumpiga armaturer

Metallhalogen

Heter på engelska Metal Halide. Är det tveklöst bästa valet för den som ska odla i t.ex. bod eller källare utan naturligt ljus. Har högt ljusutbyte dock inte lika högt som Högtrycksnatrium. En 250 W MH lampa ger 88 lm/W medan motsvarande Högtrycksnatrium ger 114 lm/W

Metall Halogen har mycket god färgåtergivning, Ra 85-95 och de lampor med en färgtemperatur över 5000 K har en jämn spektra kurva över hela det synliga spektret. De gynnar med andra ord både vegetativ tillväxt och blomning. Nackdelar i förhållande till Högtrycksnatrium är kortare livslängd och högre initial och driftskostnad.

+Utmärkt som primärbelysning.
Högt ljusutbyte
Bra färgåtergivning.
Relativt dyra armaturer och lampbyten.
Klumpiga armaturer.

Reflektorer

Jag har nämnt det tidigare men det tål att nämnas igen. Belysningsstyrkan ökar upp till 50% med en bra reflektor jämfört med utan. I armaturer för urladdningslampor finns reflektorer vid inköp och Halogenlampor har oftast inbyggda men vid köp av lysrörsarmaturer ska man se till att det finns eller köpa till reflektorer.

Hur mycket ljus behöver orkidén?

Som tidigare sagt så gör vi ingen djupdykning i det här ämnet men några riktlinjer för odlig under artificiellt ljus vill vi ändå ge:
4000 lx är ofta tillräckligt för de flesta Masdevallior, Phalaenopsis och Paphiopedilum.
6500-8700 lx för de flesta Dendrobier och Cattleyor. Det räcker också till för de minst ljuskrävande Laelior och Ascocentrum.
Över 9500 lx ger tillräckligt ljus för de mer ljuskrävande Dendrobierna, Laelior och en del Encyclior.

För att mäta hur mycket ljus man kan erbjuda sina orkidéer kan man naturligt vis använda en ljusmätare. Har man inte tillgång till en sådan kan man med hjälp av en spegelreflex kamera med inbyggd ljusmätare och en omvandlingstabell mäta belysningsstyrkan. En sådan tabell finns på denna Internetplats: http://www.orchidlady.com/camera.html
1 fc = 10,8 lx

Vilken belysning du än väljer, lycka till med dina orkidéer!

Källor
www.osram.com
www.elights.com
www.orchidarium.com