Portulacaria afra f. variegata (White-speckled Elephant Bush. Synonym: Crassula afra f. variegata.)

En fetbladsväxt från Sydafrika. Gillar sol och är allmänt enkla att sköta.

Portulacaria afra f. variegata tillhör gruppen .