Pelargon Västmanland

Nollställ

Över ljust gröna blad med mörkgrön zon reser sig stora knippen med ljust till mörkt rosa blommor. I blommans öga syns några mörkare rosa streck.

Pelargon Västmanland tillhör gruppen .