Pelargon Uncle Ernie

Pelargon Uncle Ernies blad har en mycket tydlig brunröd zon och mycket ljusa och tydliga vener. Blommorna är klarrosa och enkla.

Pelargon Uncle Ernie tillhör gruppen .