Pelargon Mårbacka

Det finns några olika Mårbacka-pelargoner, med olika färger. Våra Pelargon Mårbacka har sitt ursprung i de plantor Selma odlade hemma i Mårbacka.

Mårbackapelargonen är troligen från slutet av 1800-talet och är med stor sannolikhet en fransk sort, men vilken vet man faktiskt inte. Det sägs att under något av Selma Lagerlöfs besök hos Carl Larsson fick hon med sig några sticklingar från Sundborn hem till Mårbacka. Därav att den ibland också går under namnet Sundbornpelargon. En äkta Mårbacka skall ha rosa ståndarknappar med pollen som bildar en skarp kontrast mot de ljusa kronbladen.

Pelargon Mårbacka tillhör grupperna , .

Just nu slut i växthuset. Bli medlem i klubben så blir du först att veta när nytt kommer in.