Pelargon Brunswick

Nollställ

En toppensort! Djupt rosa blommor med nästan svarta markeringar på två av kronbladen och mindre markeringar på de övriga tre kronbladen. Plantans blad är småflikiga och klart gröna.

Pelargon Brunswick tillhör gruppen .