Dendrobium Christy Dawn (Dendrobium christyanum × Dawn Maree)

Dendrobium Christy Dawn är en vidareutveckling av populära Dendrobium Dawn Maree, genom att denna korsats med den vitblommande Dendrobium christyanum. Resultatet är en fin Dendrobium med mjölkvita blommor med läpp med mycket gult och orange på.

Doftar!

Dendrobium Christy Dawn tillhör grupperna , .