Näring och vattning

Utan vatten klarar sig inga av våra krukväxter. Men att vattna kan också vara enkelt och roligt om en har de rätta verktygen. Näring är viktigt för våra krukodlade och monterade växter eftersom de inte får någon näring från förmultnande organiskt material. Vi har specialnäring till Pelargoner och orkidéer.