Vilda arter och primärhybrider

Pelargoner som är (nästan) som i naturen. Vilda Pelargoner kan man hitta bland annat i södra Afrika med de plantor vi erbjuder är såklart odlade. De vilda Pelargonarterna är ofta mindre pråliga än de förädlade sorterna. Blommorna är ofta enkla, till exempel. Även arterna som säljs har ofta förädlats en aning, genom att kraftiga exemplar har blivit föräldrar till nya plantor, etc. Men bland de vilda arterna finns något ursprungligt och intressant.

Primärhybrider är korsningar mellan två arter.