Äggskalspelargoner

Äggskalspelargonerna har oregelbundna fläckar och streck i en kontrasterande färg på delar av eller på hela kronbladet. Det finns inget specifikt återkommande mönster, så utseendet på varje blomma varierar.

I sortbeskrivningar från 1870-talet beskrivs pelargoner som sannolikt var av äggskalstyp. I början av 1900-talet var dessa omåttligt populära och det fanns många olika sorter. Efterhand försvann de från marknaden men dök upp igen i slutet på 1970-talet då Ray Bidwell hittade ett exemplar i en italiensk trädgård. Han fick med en planta till England och ett förädlingsarbete inleddes som gett upphov till en mängd nya äggskalspelargoner. Nu introduceras nya äggskalspelargoner varje år.