Ung-plantor

Det tar minst 12 månader före ung-plantor blommar.