I Korg / Ampel / Kork

Dessa plantor är planterade i korg eller ampel eller monterade på trä, bark eller kloss av annat material.