För odlingsskåp / terrarium

Vissa orkidéer passar bra, kanske bäst, i ett odlingsskåp eller terrarium. Sorterna på denna sida är enklare att odla i odlingsskåp / terrarium för att man då inte behöver vattna dem lika ofta. I fönsterkarm kan de behöva vatten varje dag.