Köttätande växter

En kul grupp med växter från olika delar av världen. Gemensamt för dem alla är att de, till större eller mindre del, livnär sig på djur.